Tensegrity Česká republika

CArlos Castaneda a praktické učení šamanů dávného Mexika

Tensegrity je moderní podoba učení obsahující techniky a principy které nám pomáhají jít cestou svého srdce. Toto učil don Juan Matus jeho čtyřem studentům: Carlos Castaneda, Florinda Donner-Grau, Taisha Abelar a Carol Tiggs. Don Juan byl indián z kmene Yaki a vůdce skupiny bojovníků, jejíž kořeny se datují až do období Mexika dávných časů.
Naše skupina pořádá semináře v Čechách, semináře mají jasnou strukturu a zaměřují se na hlavní oblasti Tensegrity - snění, rekapitulaci a magické pohyby. Semináře jsou oficiálně podporovány společností Cleargreen, kterou založil Carlos Castaneda, a jsou vhodné jak pro úplné začátečníky tak i pro zkušené zájemce.

Březen 2018, Cheb

Seminář na téma Partneři a Vztahy

Naši partneři a partnerky jsou jedni z nejdůležitějších lidí v našich životech. Máme k nim pevné závazky, závisíme na nich…

Konec roku 2017 v Chebu

2017/2018 – Seminář Na Konci Roku

Přijďte se připravit na nadcházející rok a uzavřít ten uplynulý. Období dnů po zimním slunovratu je nejen obdobím pracovního volna…

Listopad 2017, Praha

Tensegrity Seminář Rekapitulace na téma Otec

Být “čaroděj” znamená jít k zdroji. Jakmile zcela přijmeme náš vlastní biologický zdroj, rodiče, dveře našeho vnímání se otevřou dokořán……

Seminář

Rekapitulační Seminář na téma Matka

Člověk na stezce za “poznáním” je v naší tradici nazýván, pro nedostatek lepšího přirovnání, čaroděj. V angličtině je používán termín…

Seminář

Snění a Láska

Náš vztah k našim milovaným, ať už je to partner, rodič, přítel či projekt, je vztah který by se dal nazvat…

Seminář

Seminář na Konci Roku 2016

V dávných kulturách a společenstvích byl čas kolem zimního slunovratu časem veliké důležitosti. Nejen že se oslavoval návrat delších dní,…

Novinky

Novinky – Podzim 2016

Na konci srpna proběhl poslední seminář v Chebu pro tento rok. Ustukečnil se v v Chebu na náměstí v obchůdku…

Seminář

Začátky a Konce – Tensegrity Seminář – Srpen 2016

Vidoucí Don Juanova rodokmenu často zmiňovali fenomén nazvaný Cyklicita, podle nich byly všechny aspekty našich životů, našeho vědomí a našeho…

Novinky

Novinky

Poděkování S poslední sérií seminářů, na téma Vůdcovství, se uzavřela první část kurzů která byla tematicky zaměřena na naše vlastní…

Seminář

Tensegrity Seminář – Vůdcovství – Duben 2016

Když jsem byl propuštěn z vězení tak jsem vyšel s misí, s misí abych osvobodil jak utlačované tak i jejich…

© 2018 Tensegrity Česká republika. Garfunkel Theme.