Tensegrity Česká Republika

Carlos Castaneda a praktické učení šamanů dávného Mexika

Page 2 of 5

2017/2018 – Seminář Na Konci Roku

Přijďte se připravit na nadcházející rok a uzavřít ten uplynulý. Období dnů po zimním slunovratu je nejen obdobím pracovního volna a církevních svátků. Je to také čas kdy se naše země vydává na novou stezku za světlem a novými obzory a my máme příležitost spojit se s ní a vyjít do nového roku s jasnou hlavou a připraveni. To jak do nového roku vstoupíme má velký vliv na to jak se celý rok bude odehrávat.

Read More

Tensegrity Seminář Rekapitulace na téma Otec

Být “čaroděj” znamená jít k zdroji. Jakmile zcela přijmeme náš vlastní biologický zdroj, rodiče, dveře našeho vnímání se otevřou dokořán…

Carlos Castaneda

Rodiče, otcové a matky, měli v minulosti vždy pevně definované role. Tyto role se nyní mění a rozvíjí do nových směrů.

Podle tradice byly matky vždy více v soukromí a tam byly za učitelky lásky, léčení, rodinných pout atd. Na druhou stranu otcové patřili více k veřejné straně života kde se věnovali oblastem kariéry, ochrany, financí, vedení ostatních atd.

Read More

Tensegrity - Matka

Rekapitulační Seminář na téma Matka

Člověk na stezce za “poznáním” je v naší tradici nazýván, pro nedostatek lepšího přirovnání, čaroděj. V angličtině je používán termín sorcerer neboli “ten co vychází ze zdroje (source)”.

Read More

Page 2 of 5

Theme by Anders Norén